Semināra apmeklētāja
ĒTIKAS KODEKSS

Es, _______________________________________________, saprotu un piekrītu turpmākajam:

ka šis seminārs ir atvērta tipa seminārs un ka šajā nedēļas nogalē šeit būs arī citi cilvēki no citiem uzņēmumiem, kas, līdzīgi kā es, ir veikuši ievērojamu ieguldījumu, lai apmeklētu šo semināru un sekmētu sava uzņēmuma darbību.

Es saprotu un piekrītu, ka es cienīšu un godāšu pārējos šī semināra apmeklētājus visā tā norises laikā, un ES APŅEMOS NEPĀRSTĀVĒT sevi, savu uzņēmumu, savu uzņēmējdarbību vai DaniJohnson.com neētiskā veidā. Es saprotu, ka, lai gan no manis sagaida jaunu kontaktu un attiecību veidošanu šajā nedēļas nogalē, šis pasākums tomēr NAV rekrutēšanas forums vai iespēja piedāvāt pārējiem savas preces, pakalpojumus vai peļņas iespējas.

Es saprotu, ka pats/pati esmu atbildīgs/atbildīga par savām darbībām un, ja šeit šajā nedēļas nogalē tiks konstatēts, ka es necienu pārējos apmeklētājus vai viņu uzņēmumus, mani nekavējoties palūgs pamest semināru bez dalības maksas atmaksas, un arī turpmāk man nebūs ļauts apmeklēt NEVIENU Denijas Džonsones (Dani Johnson) semināru.

Vārds, uzvārds: _______________________________________________

Paraksts: _____________________________________________________

Datums: ______________________________________________________

Dani Johnson black logo