Desol Training and Dani Johnson Logo
SIA Desol Training
Reģ. Nr. 42103069880
Priežu iela 16-3, Liepāja
Swedbank
LV24HABA0551038519643

Vienošanās par publicitāti un audio/video materiāliem

Es, apakšā parakstījies, saprotu un piekrītu turpmākajam: es saprotu, ka SIA „Desol Training”, iespējams, filmē šo Denijas Džonsones semināru. Ar šo es atļauju SIA „Desol Training” izmantot, atkārtoti izmantot, publicēt un atkārtoti publicēt manu vārdu, balsi, izskatu, manis teikto, manus komentārus un fotogrāfijas ar manu portretu vai fotogrāfijas, kurās es esmu daļa no lielākas grupas, gan daļēji, gan kopumā SIA „Desol Training” korporatīvajos, biznesa vai reklāmas materiālos visa pasaulē. Ar šo es apstiprinu, ka esmu sasniedzis pilngadību un varu parakstīt šo dokumentu savā vārdā. Es saprotu, ka tas nav SIA „Desol Training” pienākums izmantot manu dalību šajā seminārā kādā no viņu materiāliem. Es saprotu un piekrītu, ka SIA „Desol Training” vienpusēji pēc saviem ieskatiem var rediģēt visus ierakstus ar manu dalību šajā seminārā. Es saprotu un piekrītu, ka SIA „Desol Training” var pavairot, izplatīt, atvasināti atveidot, publiski atskaņot vai izstādīt, reklamēt un publicēt manu dalību šajā seminārā savos materiālos bez kompensācijas man. Es piekrītu, ka SIA „Desol Training” patur visas tiesības, ieskaitot autortiesības uz visiem šī semināra ierakstiem un ar to saistītajiem materiāliem, ko SIA „Desol Training” ir izveidojis. Es saprotu un piekrītu, ka visu šī semināra audio vai video ierakstu, ko es nopērku no SIA „Desol Training”, atskaņošanu nosaka ierobežota licence. Es saprotu, ka šāda ierobežota licence dod man tiesības atskaņot šādus ierakstus tikai manai personīgai lietošanai. Es saprotu, ka es nedrīkstu reproducēt vai kopēt šādus ierakstus bez iepriekšējas rakstiskas SIA „Desol Training” atļaujas. Es saprotu, ka šāda ierobežota licence dod man tiesības uz vienu (1) šī semināra audio ieraksta pārveidi no MP3 formāta uz audio CDA formātu personīgai lietošanai.

Es saprotu un piekrītu, ka visa informācija, kas tiks prezentēta šajā Denijas Džonsones seminārā vai citos SIA „Desol Training” semināros, ir patentēts „Destiny Global Int.” īpašums (kopā „Destiny Global Int. informācija”). Es saprotu, ka termins „Destiny Global Int.” informācija” bez ierobežojumiem iekļauj visas „Destiny Global Int.” koncepcijas, idejas, tehnoloģijas, terminoloģiju, tehnikas, materiālus vai citu informāciju jebkurā formātā bez ierobežojuma iekļaujot audio, video, rakstisku vai elektronisku formātu. „Destiny Global Int.” informācija tiek definēta visplašākajā nozīmē. Es saprotu un piekrītu, ka man nav nekādu tiesību uz labuma gūšanu no „Destiny Global Int.” informācijas, tāpēc es nevaru licencēt, pārdot, piešķirt, nodot vai citādi nogādāt „Destiny Global Int.” informāciju vai tiesības uz to kādai citai personai. Es piekrītu neizmantot „Destiny Global Int.” informāciju nekā citādi kā vienīgi savai personīgai lietošanai. Es piekrītu nepārveidot, nerediģēt vai citādi izmainīt „Destiny Global Int.” informāciju. Es piekrītu nekopēt, nepavairot vai nedublicēt „Destiny Global Int.” informāciju kā vienīgi savai personīgai lietošanai. Es piekrītu nenodot „Destiny Global Int.” informāciju jebkādā formātā kādai citai personai. Es piekrītu nepārdot tālāk vai nomainīt iepakojumu „Destiny Global Int.” informācijai. Es saprotu, ka daļu vai visu „Destiny Global Int.” informāciju aizsargā autortiesību, prečzīmju, profesionālā noslēpuma vai citi intelektuālā īpašuma likumi, un ka „Destiny Global Int.” skaidri patur visas tiesības uz „Destiny Global Int.” informāciju. Es saprotu, ka „Destiny Global Int.” informācijas izveidošanā „Destiny Global Int.” ir investējis ievērojamus līdzekļus, un ka jebkuras „Destiny Global Int.” informācijas zaudējumu pat likuma sargu iejaukšanās nespēs pienācīgi kompensēt.

Šī vienošanās interpretējama atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Šo vienošanos var mainīt tikai rakstiski. Ja kāds no šīs vienošanās noteikumiem izrādītos nelikumīgs vai citādi nederīgs, pārējie noteikumi joprojām paliek saistoši. Ja kāds no šīs vienošanās noteikumiem vai daļa no tiem pēc kompetentās jurisdikcijas tiesas lēmuma tiktu atzīta par nepiemērojamiem, tāda šīs vienošanās daļa tiks piemērota tādā mērā, kā tiesa to atļaus; pārējā šīs vienošanās daļa paliek pilnībā saistoša un piemērojama. Gadījumā, ja kāda no pusēm apsūdzības vai tiesvedības ceļā cenšas īstenot šīs vienošanās noteikumus, tai pusei, kas uzvar, pienākas jurista honorāra un izmaksu saprātīga kompensācija.

ESMU IZLASĪJIS ŠO VIENOŠANOS UN PILNĪBĀ SAPROTU TĀS NOTEIKUMUS, UN BEZ MALDĪBAS, VILTUS VAI SPAIDIEM PIEKRĪTU ŠIEM NOTEIKUMIEM.

Pilns vārds, uzvārds ar drukātiem burtiem:

____________________________________

Datums: _____________________ Paraksts: ______________________________________