„Magnetic Influence” (2 DVD, 2 CD)
49.95 €

Denija izsmeļoši stāsta par komunikācijas pīlāriem, lietām, kuras nepieciešams izmantot gan sarunājoties ģimenē, ar draugiem, darbā ar kolēģiem un klientiem. 

Vērtīgas cilvēkprasmes, ko varēsiet lietot jau pēc dažām apmācību stundām. Šis materiāls ideāli noder jebkuram cilvēkam, kas ikdienā satiek citus cilvēkus, tātad — mums visiem. Šajā materiālā ir ļoti noderīgi klientu apkalpošanas padomi, konkrētas darbības, kas palīdzēs ikvienam uzņēmumam iegūt ilgtermiņa klientus, uzturēt stabilas, draudzīgas attiecības. Denija izsmeļoši stāsta par komunikācijas pīlāriem, lietām, kuras nepieciešams izmantot gan sarunājoties ģimenē, ar draugiem, darbā ar kolēģiem un klientiem. Šīs ir vienkāršas lietas, kuras var ievērot ikviens cilvēks, un, pat ja liekat lietā dažas no tām, jutīsiet ātrus rezultātus attiecību kvalitātē gan mājās, gan darbā. Uzzināsiet, kā panākt dedzīgu vēlēšanos jūsu ģimenei, kolēģiem un klientiem sadarboties ar jums. Uzzināsiet, kā mobilizēt apkārtējos tā, lai viņi palīdzētu jums rast jaunas biznesa iespējas un stāstītu citiem par jums.